Κυριακή, 7 Φεβρουαρίου 2010

Σκιές


. Ένας καιρός άνομβρος

Σεργιανίζει με αθυμία

Πάνω στο σώμα που τέμνει

τα άδολα όνειρα

φάσκω και αντιφάσκω πάνω

στη σαθρή χορδή του χρόνου

κυνηγάω χίμαιρες ,κατάδηλος

σαϊτεύω τον καιρό που

σεργιανίζει με αθυμία…

Μια βροχή περιμένω για να τρυγήσω

Ότι απόμεινε στη χορδή του χρόνου.